Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một thùng hàng có 80 thùng vở, mỗi thùng đựng 125 quyển vở. Cửa hàng đã bán hết 30 thùng vở. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quyển vở?

Câu 369051: Một thùng hàng có 80 thùng vở, mỗi thùng đựng 125 quyển vở. Cửa hàng đã bán hết 30 thùng vở. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quyển vở?

A. 6 450 quyển vở.

B. 6 240 quyển vở.

C. 6 250 quyển vở.

D. 6 520 quyển vở.

Câu hỏi : 369051

Phương pháp giải:

Tìm số thùng vở còn lại của cửa hàng, sau đó tìm số vở còn lại.


Muốn tìm số vở còn lại ta lấy số thùng vở còn lại nhân với số quyển vở ở mỗi thùng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số thùng vở cửa hàng còn lại là: \(80 - 30 = 50\) (thùng)

  Số vở cửa hàng còn lại là: \(125\times 50=6\,250\) (quyển)

  Đáp số: 6 250 quyển vở.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com