Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch chất X có nồng độ 0,01M có pH = 2,125. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 369252: Dung dịch chất X có nồng độ 0,01M có pH = 2,125. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. X là một bazơ mạnh    

B. X là một bazơ yếu        

C. X là một axit mạnh     

D. X là một axit yếu

Câu hỏi : 369252

Phương pháp giải:

Vì X có pH = 2,125 < 7 nên X là axit → X có CTPT là HxA


- CM[X] = 0,01M → [H+] tối đa


- Từ giá trị pH → [H+] thực tế


Nếu X là axit mạnh thì [H+]thực tế = [H+] tối đa → Giá trị của x


+ Nếu x nguyên → X là axit mạnh


+ Nếu x không nguyên → X là axit yếu

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì X có pH = 2,125 nên X là axit → X có CTPT là HxA (x là số nguyên)

  - CM[X] = 0,01M nên nồng độ H+ tối đa là: [H+tối đa = 0,01x (mol/lít)

  - Mà pH = 2,125 nên [H+]thực tế = 10-2,125 = 7,5.10-3 (mol/lít)

  Nếu X là axit mạnh thì [H+]thực tế = [H+tối đa → 0,01x = 7,5.10-3 → x = 0,75 (loại)

  → X là axit yếu

  Dáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com