Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình ion rút gọn H+ + OH­– → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau đây?

Câu 369253: Phương trình ion rút gọn H+ + OH­– → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau đây?

A. KOH + HClO4 → KClO4 + H2O.

B. NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl + NaCl.

C. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O.

D. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

Câu hỏi : 369253
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A đúng

  B sai vì phương trình thu gọn của phản ứng là HSO4- + Ba2+ → BaSO4 + H+

  C sai vì phương trình thu gọn của phản ứng là 3H+ + Fe(OH)3 → Fe3+ + 3H2O

  D sai vì phương trình thu gọn của phản ứng là OH- + HCO3- → H2O + CO32-

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com