Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ hậu quả của Chiến tranh lạnh, bài học quan trọng nhất cho nước ta trong thực hiện chính sách đối ngoại hiện nay là

Câu 370198: Từ hậu quả của Chiến tranh lạnh, bài học quan trọng nhất cho nước ta trong thực hiện chính sách đối ngoại hiện nay là

A. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

B. tiến hành mở cửa thu hút đầu tư, khoa học - kĩ thuật để phát triển đất nước.

C. không tham gia bất cứ liên minh về kinh tế, chính trị, quân sự nào cả ở khu vực và quốc tế.

D. tham gia ngày càng sâu, thiết thực vào các tổ chức kiên kết khu vực và tổ chức quốc tế.

Câu hỏi : 370198

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận 

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hậu quả của chiến tranh lạnh:

  - chiến tranh lạnh đã khiến cho thế giới luôn phải sống trong tình trạng căng thẳng, có lúc nó còn cho thấy thế giới đang phải đứng trước nguy cơ sẽ bùng nổ ra cuộc chiến tranh thế giới mới.

  - nhân loại thì lại phải gánh chịu biết bao khó khăn, khổ cực vì đói nghèo, thiên tai, dịch bệnh, vấn đề về môi trường,…

  -  sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở các Liên Xô và các nước Đông Âu, cục diện thế giới mới được hình thành

  => Từ những hậu quả tiêu cực của Chiến tranh lạnh có thể rút ra bài học cho VN hiện nay khi thực hiện chính sách đối ngoại: thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, tránh gây xung đột, mâu thuẫn

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com