Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho một hình trụ có hai đáy là hình tròn \(\left( {O;R} \right)\) và \(\left( {O';R} \right)\) với \(OO' = R\sqrt 3 \) và một hình nón có đỉnh \(O'\) và đáy là hình tròn \(\left( {O;R} \right)\). Kí hiệu \({S_1},\,\,{S_2}\) lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón. Tính \(k = \dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}}\)?

Câu 371150: Cho một hình trụ có hai đáy là hình tròn \(\left( {O;R} \right)\) và \(\left( {O';R} \right)\) với \(OO' = R\sqrt 3 \) và một hình nón có đỉnh \(O'\) và đáy là hình tròn \(\left( {O;R} \right)\). Kí hiệu \({S_1},\,\,{S_2}\) lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón. Tính \(k = \dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}}\)?

A. \(k = \dfrac{1}{3}\)

B. \(k = \sqrt 2 \)

C. \(k = \sqrt 3 \)

D. \(k = \dfrac{1}{2}\)

Câu hỏi : 371150
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l} + \,\,{S_1} = 2\pi Rh = 2\pi R.R\sqrt 3  = 2\pi {R^2}\sqrt 3 \\ + \,\,{S_2} = \pi Rl = \pi R\sqrt {{{\left( {R\sqrt 3 } \right)}^2} + {R^2}}  = \pi 2.{R^2}\\ \Rightarrow K = \dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \sqrt 3 .\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com