Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(f\left( x \right) = \sqrt[3]{x}\sqrt[4]{x}\sqrt[{12}]{{{x^5}}}\). Khi đó \(f\left( {2,7} \right)\) bằng:

Câu 371686: Cho \(f\left( x \right) = \sqrt[3]{x}\sqrt[4]{x}\sqrt[{12}]{{{x^5}}}\). Khi đó \(f\left( {2,7} \right)\) bằng:

A. \(0,027\)

B. \(0,27\)

C. \(2,7\)

D. \(27\)

Câu hỏi : 371686
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}f\left( x \right) = \sqrt[3]{x}.\sqrt[4]{x}.\sqrt[{12}]{{{x^5}}} = {x^{\dfrac{1}{3}}}.{x^{\dfrac{1}{4}}}.{x^{\dfrac{5}{{12}}}} = {x^{\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{{12}}}} = x\\ \Rightarrow f\left( {2,7} \right) = 2,7\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com