Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phản ứng hóa học nào sau đây cacbon chỉ thể hiện tính khử?

Câu 371697: Trong phản ứng hóa học nào sau đây cacbon chỉ thể hiện tính khử?

A. C + O2 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) CO2                                                

B. C + 2H2 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) CH4.

C. 3C + CaO \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) CaC2 + CO

D. 3C + 4Al \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) Al4C3.

Câu hỏi : 371697

Phương pháp giải:

Tính khử là khả năng nhường electron của chất, chất đó sẽ tăng số oxi hóa.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Cacbon tăng số oxi hóa C­0 lên C+4 → tính khử

  B. Cacbon giảm số oxi hóa từ 0 xuống - 4 → tính oxi hóa

  C. Cacbon giảm số oxi hóa từ 0 xuống -1 (CaC2) và cả số oxi hóa tăng từ 0 lên +2 (CO) → cả tính khử và oxi hóa

  D. Cacbon giảm số oxi hóa từ 0 xuống -4 → tính oxi hóa

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com