Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; NaNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).

- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO.

- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 3V1 lít khí NO.

- Trộn 5 ml dung dịch (3) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng?

Câu 371699: Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; NaNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).


- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO.


- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 3V1 lít khí NO.


- Trộn 5 ml dung dịch (3) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO.


Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng?

A. V= 2V1.              

B. 2V2 = V1.                   

C. V2 = V1.                 

D. 3V2 = 2V1.

Câu hỏi : 371699
Phương pháp giải:

                3Cu +   8H++  2NO3- → 3Cu2+ +   2NO + 4 H2O (1)


TN1:                                                           V1 lít


TN2:                                                          3V1 lít


Nhận thấy: nH+ (TN2) = 3nH+ (TN1) → Thí nghiệm 2 có H2SO4 và HNO3 trong khí thí nghiệm 1 chỉ có HNO3


→ (1) là HNO3; (2) là NaNO3; (3) là H2SO4


Sau đó dựa vào PT (1) để tính nNO  thoát ra ở các thí nghiệm 1 và 3. Từ đó suy ra V2 và V1

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  3Cu+   8H++  2NO3- → 3Cu2++   2NO + 4 H2O

  TN1:                                          V1 lít

  TN2:                                         2V1 lít

  Nhận thấy: nH+ (TN2)= 2nH+ (TN1) → Thí nghiệm 2 có H2SO4 trong khí thí nghiệm 1 chỉ có HNO3

  → (1) là NaNO3; (2) là HNO3; (3) là H2SO4

  Ta có: TN1 thì nH+ = 5.10-3 mol và NO3-: 10.10-3 mol

            TN2 thì nH+= 10.10-3 mol và NO3-: 5.10-3 mol

                     3Cu+   8H+    +  2NO3- → 3Cu2++   2NO + 4 H2O

  TN1: Bđ:               5.10-3     10.10-3          

          Pư:               5.10-3→  1,25.10-3

  TN3: Bđ:              10.10-3     5.10-3          

          Pư:              10.10-3 → 2,5.10-3

  Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nên nNO(TN3) = 2nNO (TN1) → VNO(TN3) = 2VNO (TN1) hay V= 2V1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com