Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính đạo hàm của hàm số\(y = \left( {{x^2} + 1} \right)\ln x\)

Câu 372727: Tính đạo hàm của hàm số\(y = \left( {{x^2} + 1} \right)\ln x\)

A. \(y' = \dfrac{{1 + {x^2}\left( {1 + 2\ln {\rm{x}}} \right)}}{x}\)    

B. \(y' = 2x + \dfrac{1}{x}\)

C. \(y' = \dfrac{{1 + {x^2}\left( {1 - 2\ln {\rm{x}}} \right)}}{x}\)

D. \(y' = x\ln {\rm{x}} + \dfrac{{{x^2} + 1}}{x}\)

Câu hỏi : 372727
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}y' = \left( {{x^2} + 1} \right)'.\ln x + \left( {{x^2} + 1} \right).\dfrac{1}{x} = 2.x.\ln x + \dfrac{{{x^2} + 1}}{x}\\\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{2.{x^2}.lnx + {x^2} + 1}}{x} = \dfrac{{1 + {x^2}.\left( {1 + 2\ln x} \right)}}{x}.\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com