Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải?

Câu 372983: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải?

A. chịu trách nhiệm pháp lí.  

B. có người thân bảo lãnh.

C. thực hiện việc tranh tụng.

D. hủy bỏ đơn tố cáo.

Câu hỏi : 372983

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  chịu trách nhiệm pháp lí.  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com