Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?

Câu 372984: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?

A. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi    

B. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

C. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi. 

D. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Câu hỏi : 372984

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com