Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Công dân vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

Câu 372985: Công dân vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Tổ chức gây rối phiên tòa.

B. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ.

C. Vay tiền không trả đúng thời hạn hợp đồng.

D. Khai thác tài nguyên trái phép.

Câu hỏi : 372985

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học, phân tích

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vay tiền không trả đúng thời hạn hợp đồng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com