`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bài học chủ yếu mà Việt Nam rút ra được từ sự phát triển của kinh tế Nhật Bản là:

Câu 373039: Bài học chủ yếu mà Việt Nam rút ra được từ sự phát triển của kinh tế Nhật Bản là:

A. coi trọng yếu tố con người.

B. vai trò quản lí của nhà nước.

C. tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.

D. thực hiện cải cách nền kinh tế.

Câu hỏi : 373039

Phương pháp giải:

nhận xét, liên hệ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một trong những nguyên nhân giúp Nhật Bản có bước phát triển vượt bậc về kinh tế là coi trọng yếu tố con người. => Bài học mà Việt Nam rút ra được từ sự phát triển của kinh tế Nhật Bản.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com