Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%). Khối lượng axit và ancol cần dùng để thu được 1,2 tấn polime là

Câu 373831: Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%). Khối lượng axit và ancol cần dùng để thu được 1,2 tấn polime là

A. 2,15 tấn và 0,8 tấn.

B. 1,29 tấn và 0,48 tấn.

C. 1,032 tấn và 0,384 tấn.

D. 1,72 tấn và 0,64 tấn.

Câu hỏi : 373831
Phương pháp giải:

- Viết phương trình hóa học xảy ra


- Áp dụng công thức tính hiệu suất \(H_{pư}= \dfrac{{m_{LT}}}{{m_{TT}}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CH2=C(CH3)-COOH + CH3OH \(\xrightarrow{{t^0},H^+}\) CH2=C(CH3)-COOCH3 +H2O

  nCH2=C(CH3)COOCH3 \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt}}\) (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

  Nếu hiệu suất của các giai đoạn đều là 100% thì:

  Để tạo ra 100 tấn polime cần 86 tấn axit và 32 tấn ancol.

  Thực tế, các hiệu suất là 60% và 80% nên để tạo ra 1,2 tấn polime, khối lượng axit cần dùng là:

  \(\dfrac{{86\times1,2}}{{100}}\times\dfrac{{100}}{{60}}\times\dfrac{{100}}{{80}}=2,15 tấn\)

  Khối lượng ancol cần dùng là: \(\dfrac{{32\times1,2}}{{100}}\times\dfrac{{100}}{{60}}\times\dfrac{{100}}{{80}}=0,8 tấn\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com