Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản phẩm cháy gồm có 5,85 g nước và 7,28 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích đo ở đktc.

Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản phẩm cháy gồm có 5,85 g nước và 7,28 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích đo ở đktc.

Câu 1: Xác định công thức phân tử của A biết rằng phân tử khối của A là 131.

A. C7H15NO2.

B. C4H9NO2.

C. C5H11NO2.

D. C6H13NO2.

Câu hỏi : 373838

Phương pháp giải:

- Tính số mol CO2, N2


- Tính số mol C, H, O, N trong A => CTĐG nhất


- Từ PTK suy ra CTPT

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt lượng CO2 là a mol, lượng N2 là b mol.

  \(a + b = \dfrac{{7,28} }{{22,4}} = 0,325\)

  Theo định luật bảo toàn khối lượng, tổng khối lượng của COvà N2 là: \(6,55 + \dfrac{{9,24}}{{22,4}}\times32 - 5,85 = 13,9(g)\)

  Do đó: \(44a + 28b = 13,9\)

  Giải hệ phương trình đại số, tìm được a = 0,3; b = 0,025

  Khối lượng C trong 6,55 g A là: \(0,30\times12 = 3,60\; (g)\)

  Khối lượng H trong 6,55 g A là:\(\dfrac{{2\times5,85}}{{18}}=0,65 \;g\)

  Khối lượng N trong 6,55 g A là: \(0,025\times 28 = 0,70 \;(g)\)

  Khối lượng O trong 6,55 g A là: \(6,55 - 3,60 - 0,65 - 0,70 = 1,6 \;(g)\)

  Từ đó tìm được công thức đơn giản nhất là C6H13NO2. Kết hợp với phân tử khối (131), ta biết được công thức phân tử cũng là C6H13NO2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Viết công thức cấu tạo và tên của A biết rằng A là một ε-amino axit.

A. H2N-[CH2]6-COOH (axit ε-aminocaproic).

B. H2N-[CH2]5-COOH (axit ε-aminocapron).

C. H2N-[CH2]6-COOH (axit ω-aminocapron).

D. H2N-[CH2]5-COOH (axit ε-aminocaproic).

Câu hỏi : 373839
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức cấu tạo: H2N-[CH2]5-COOH

  Tên gọi: axit ε-aminocaproic

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế polime từ chất A.

A. nH2N-[CH2]5-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]6-CO-)n + nH2O

B. nH2N-[CH2]6-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]6-CO-)n + nH2O

C. nH2N-[CH2]5-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O

D. nH2N-[CH2]6-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O

Câu hỏi : 373840
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng trùng ngưng: 

  nH2N-[CH2]5-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com