Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản phẩm cháy gồm có 5,85 g nước và 7,28 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích đo ở đktc.

Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản phẩm cháy gồm có 5,85 g nước và 7,28 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích đo ở đktc.

Câu 1: Xác định công thức phân tử của A biết rằng phân tử khối của A là 131.

A. C7H15NO2.

B. C4H9NO2.

C. C5H11NO2.

D. C6H13NO2.

Câu hỏi : 373838

Phương pháp giải:

- Tính số mol CO2, N2


- Tính số mol C, H, O, N trong A => CTĐG nhất


- Từ PTK suy ra CTPT

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt lượng CO2 là a mol, lượng N2 là b mol.

  \(a + b = \dfrac{{7,28} }{{22,4}} = 0,325\)

  Theo định luật bảo toàn khối lượng, tổng khối lượng của COvà N2 là: \(6,55 + \dfrac{{9,24}}{{22,4}}\times32 - 5,85 = 13,9(g)\)

  Do đó: \(44a + 28b = 13,9\)

  Giải hệ phương trình đại số, tìm được a = 0,3; b = 0,025

  Khối lượng C trong 6,55 g A là: \(0,30\times12 = 3,60\; (g)\)

  Khối lượng H trong 6,55 g A là:\(\dfrac{{2\times5,85}}{{18}}=0,65 \;g\)

  Khối lượng N trong 6,55 g A là: \(0,025\times 28 = 0,70 \;(g)\)

  Khối lượng O trong 6,55 g A là: \(6,55 - 3,60 - 0,65 - 0,70 = 1,6 \;(g)\)

  Từ đó tìm được công thức đơn giản nhất là C6H13NO2. Kết hợp với phân tử khối (131), ta biết được công thức phân tử cũng là C6H13NO2.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Viết công thức cấu tạo và tên của A biết rằng A là một ε-amino axit.

A. H2N-[CH2]6-COOH (axit ε-aminocaproic).

B. H2N-[CH2]5-COOH (axit ε-aminocapron).

C. H2N-[CH2]6-COOH (axit ω-aminocapron).

D. H2N-[CH2]5-COOH (axit ε-aminocaproic).

Câu hỏi : 373839
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức cấu tạo: H2N-[CH2]5-COOH

  Tên gọi: axit ε-aminocaproic

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế polime từ chất A.

A. nH2N-[CH2]5-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]6-CO-)n + nH2O

B. nH2N-[CH2]6-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]6-CO-)n + nH2O

C. nH2N-[CH2]5-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O

D. nH2N-[CH2]6-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O

Câu hỏi : 373840
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng trùng ngưng: 

  nH2N-[CH2]5-COOH \(\xrightarrow{{t^0}}\) (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com