Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Loại giao tử AbdE có thể được tạo ra từ kiểu gen nào sau đây ?

Câu 374209: Loại giao tử AbdE có thể được tạo ra từ kiểu gen nào sau đây ?

A. AABBDDEe

B. AABbddEE

C. AabbDdee

D. aaBbDdEe

Câu hỏi : 374209
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Loại giao tử AbdE có thể được tạo ra từ kiểu gen: AABbddEE

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com