Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo Menđen, trong tế bào các nhân tố di truyền tồn tại :

Câu 374210: Theo Menđen, trong tế bào các nhân tố di truyền tồn tại :

A. Thành từng cặp và không hòa trộn vào nhau.

B. Thành từng cặp nhưng hòa trộn vào nhau.

C. Riêng lẻ và hòa trộn vào nhau

D. Thành từng cặp hay riêng lẻ tùy vào môi trường sống

Câu hỏi : 374210
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo Menđen, trong tế bào các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp và không hòa trộn vào nhau (SGK Sinh 12 trang 35)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com