Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\,6438 - 2325 \times 2\)

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào?

Câu 374398: \(\,6438 - 2325 \times 2\)

A. 1788 chia hết cho các số 2;3;8.

B. 1788 chia hết cho các số 2;3;6.

C. 1888 chia hết cho các số 2;3;6.

D. 1758 chia hết cho các số 2;3;4.

Câu hỏi : 374398

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính, rồi dựa vào dấu hiệu nhận biết đã học để xét xem số đó chia hết cho những số nào.


+ Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.


+ Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.


Lưu ý:  - Các số có tổng các chữ số không chia hết 9 thì không chia hết cho 9.


            - Các số có tổng các chữ số không chia hết 3 thì không chia hết cho 3.


            - Các chữ số chia hêt cho 3 thì chưa chắc đã chia hết cho 9.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,6438 - 2325 \times 2\, = 6438 - 4650\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 1\,788\end{array}\)

  Số 1788 có tổng các chữ số là 24 nên nó chia hết cho 3, chữ số tận cùng là 8 nên nó cũng chia hết cho 2.

  Một số vừa chi hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 6.

  Vậy 1788 chia hết cho các số 2;3;6.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com