Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt { - 3x - 2}  - \frac{{x + 1}}{{{x^2} - 3x - 4}}\) là:

Câu 374905: Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt { - 3x - 2}  - \frac{{x + 1}}{{{x^2} - 3x - 4}}\) là:

A. \(D = \left( { - \infty ; - \frac{2}{3}} \right]\backslash \left\{ { - 4} \right\}.\)  

B. \(D = \left( { - \infty ; - \frac{2}{3}} \right]\backslash \left\{ { - 1} \right\}.\)   

C. \(D = \left[ { - \frac{2}{3}; + \infty } \right)\backslash \left\{ 4 \right\}.\)       

D. \(D = \left[ { - \frac{2}{3}; + \infty } \right).\)

Câu hỏi : 374905

Phương pháp giải:

Hàm số \(\sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)


Hàm số \(\frac{1}{{g\left( x \right)}}\) xác định \( \Leftrightarrow g\left( x \right) \ne 0.\) 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \sqrt { - 3x - 2}  - \frac{{x + 1}}{{{x^2} - 3x - 4}}\).

  Điều kiện xác định: \(\left\{ \begin{array}{l} - 3x - 2 \ge 0\\{x^2} - 3x - 4 \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \le  - \frac{2}{3}\\x \ne  - 1\\x \ne 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \le  - \frac{2}{3}\\x \ne  - 1\end{array} \right..\)

  Vậy tập xác định của hàm số là  \(D = \left( { - \infty ; - \frac{2}{3}} \right]\backslash \left\{ { - 1} \right\}.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com