Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập giá của hàm số \(y = \sin x - \cos x\) là:

Câu 375337: Tập giá của hàm số \(y = \sin x - \cos x\) là:

A. \(\mathbb{R}\)

B. \(\left[ { - 1;1} \right]\)

C. \(\left[ { - 2;2} \right]\)

D. \(\left[ { - \sqrt 2 ;\sqrt 2 } \right]\)

Câu hỏi : 375337
 • Đáp án : D
  (14) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dùng máy tính cầm tay bấm (mode7),(đổi về radian)

  \(\) Nhập \(f\left( x \right) = \sin x + \cos x\)

  \(\) Start: \(0\)

   End: \(2\pi \)

   Step: \(\dfrac{{2\pi  - 0}}{{19}}\)

  Nhìn vào cột \(f\left( x \right)\) thấy: \(\left\{ \begin{array}{l}Min\,f\left( x \right) =  - 1,403\,\,\,\left( { \approx  - \sqrt 2 } \right)\\Max\,f\left( x \right) = 1,413\,\,\,\,\,\left( { \approx \sqrt 2 } \right)\end{array} \right.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com