Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy gồm các chất đều phản ứng với axit fomic là

Câu 375894: Dãy gồm các chất đều phản ứng với axit fomic là

A. dung dịch NH3, dung dịch NaHCO3, Cu, CH3OH.

B. dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Na2CO3, Fe, C6H5OH.

C. Mg, dung dịch NaOH, CH3OH, dung dịch AgNO3/NH3.

D. Na, dung dịch Na2CO3, CH3OH, dung dịch Na2SO4.

Câu hỏi : 375894

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của axit cacboxylic.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A có Cu không phản ứng với axit fomic.

  B có C6H5OH không phản ứng với axit fomic.

  C có tất cả các chất phản ứng với axit fomic.

  D có dung dịch Na2SO4 không phản ứng với axit fomic.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com