Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số đồng phân ancol bậc I ứng với công thức phân tử C5H12O là

Câu 375893: Số đồng phân ancol bậc I ứng với công thức phân tử C5H12O là

A. 8.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu hỏi : 375893

Phương pháp giải:

Ancol bậc I là ancol có nhóm -OH gắn vào cacbon bậc I.

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các công thức đồng phân ancol bậc I ứng với công thức phân tử C5H12O là

  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH ; CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH

  CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-OH ; CH3-C(CH3)2-CH2-OH

  → Có 4 công thức đồng phân ancol bậc I ứng với CTPT C5H12O.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com