Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

Câu 376220: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 8.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu hỏi : 376220
Phương pháp giải:

Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử khi Fe chưa đạt số oxi hóa cao nhất (+3):

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử khi Fe chưa đạt số oxi hóa cao nhất (+3):

  Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3 → có 7 chất

  PTHH: Fe + 6HNO3đặc, nóng  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 6H2O

  FeO + 4HNO3 đặc, nóng  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O

  Fe(OH)2 + 4HNO3 đặc, nóng  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Fe(NO3)3 + NO2↑ + 3H2O

  Fe3O4 + 10HNO3 đặc, nóng  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) 3Fe(NO3)3 + NO2↑ + 5H2O

  Fe(NO3)2 + 2HNO3 đặc, nóng \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  Fe(NO3)3 + NO2↑ + H2O

  3FeSO4 + 4HNO3 đặc, nóng \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

  FeCO3 + 4HNO3 đặc, nóng \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  Fe(NO3)3 + CO2↑ + NO2↑ + 2H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com