Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Câu 376239: Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số \(y = \tan x\) là hàm số lẻ

B. Hàm số \(y = \cos x\) là hàm số chẵn

C. Hàm số \(y = \sin x\) là hàm số chẵn

D. Hàm số \(y = \cot x\) là hàm số lẻ

Câu hỏi : 376239

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết các hàm số lượng giác

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong các hàm số \(y = \sin x,\,\,y = \cos x,\,\,y = \tan x,\,\,y = \cot x\)chỉ có duy nhất hàm \(y = \cos x\) là hàm số chẵn, ba hàm còn lại là hàm số lẻ.

  Vậy đáp án sai là C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com