Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \cos x\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 376240: Hàm số \(y = \cos x\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \(\left( { - \pi ;\dfrac{{3\pi }}{4}} \right)\)

B. \(\left( { - \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}} \right)\)

C. \(\left( {0;\pi } \right)\)

D. \(\left( { - \pi ;0} \right)\)

Câu hỏi : 376240
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết các hàm số lượng giác.

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số \(y = \cos x\) ta thấy hàm số đồng biến trên \(\left( { - \pi ;0} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com