Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = 3{x^4} + 4{x^3} + 3\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 376334: Cho hàm số \(y = 3{x^4} + 4{x^3} + 3\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 1;0} \right)\)

D. Hàm số đồng biến trên khoảng\(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)

Câu hỏi : 376334

Phương pháp giải:

Lập BBT và kết luận các khoảng đơn điệu của hàm số.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}TXD:\,\,D = \mathbb{R}\\y' = 12{x^3} + 12{x^2} = 12{x^2}\left( {x + 1} \right)\\y' = 0 \Leftrightarrow x =  - 1\end{array}\)

  BBT của hàm số như sau:

  Từ BBT ta thấy, hàm số đã cho đồng biến trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right).\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com