Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai nguồn kết hợp S1 và Scách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình \(u = a.\cos \left( {20\pi t} \right)\left( {mm} \right)\)  trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 là:    

Câu 378047: Hai nguồn kết hợp S1 và Scách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình \(u = a.\cos \left( {20\pi t} \right)\left( {mm} \right)\)  trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 là:    

A. 14 cm                                 

B. 32 cm                                  

C. 8 cm                                   

D. 24 cm

Câu hỏi : 378047
Phương pháp giải:

Viết phương trình dao động của phần tử môi trường nằm trên đường trung trực của AB :


\({u_M} = 2a.\cos \left( {20\pi t - \frac{{2\pi d}}{\lambda }} \right)\)


Với  \(\lambda = v.T = \frac{v}{f}\) và xét tính đồng pha của nó với hai nguồn.

 • Đáp án : C
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ phương trình dao động của nguồn ta có:  

  \(\omega = 20{\pi _{}}(rad/s) \Rightarrow f = 10Hz \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = 4cm\)

  Phương trình dao động của phần tử môi trường nằm trên đường trung trực của AB : \({u_M} = 2a.\cos \left( {20\pi t - \frac{{2\pi d}}{\lambda }} \right)\) với  \(d = {S_1}M = {S_2}M\)

  Để M dao động cùng pha với nguồn thì :  

  \(\frac{{2\pi d}}{\lambda } = k2\pi \Rightarrow d = k\lambda \)

  Mà : \(d \geqslant \frac{{{S_1}{S_2}}}{2} = 5,5 \Rightarrow k.\lambda  \geqslant 5,5\)

  \( \Rightarrow k \geqslant \frac{{5,5}}{\lambda } = \frac{{5,5}}{4} = 1,6 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow d = 2.4 = 8cm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com