Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm  \(t + \frac{T}{4}\)  vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng

Câu 378048: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm  \(t + \frac{T}{4}\)  vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng

A. 0,5 kg                          

B. 1,2 kg                                 

C. 0,8 kg                                 

D. 1,0 kg

Câu hỏi : 378048
Phương pháp giải:

Phương trình của li độ và vận tốc :  


\(\left\{ \begin{array}{l}
x = A.\cos \left( {\omega t + {\varphi _0}} \right)\\
v = - \omega A.\sin \left( {\omega t + {\varphi _0}} \right)
\end{array} \right.\)


Thay các giá trị x = 5 cm tại t và v = 50 cm/s tại  \(t + \frac{T}{4}\) vào hai phương trình và vận dụng kiến thức toán học để giải tìm ω, sau đó áp dụng công thức \(\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình của li độ và vận tốc :  

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = A.\cos \left( {\omega t + {\varphi _0}} \right)\\
  v = - \omega A.\sin \left( {\omega t + {\varphi _0}} \right)
  \end{array} \right.\)

  Theo đề bài ta có:

  \(\left\{ \begin{gathered}
  5 = A.\cos \left( {\omega t + {\varphi _0}} \right) \hfill \\
  50 = - \omega A.\sin \left[ {\omega \left( {t + \frac{T}{4}} \right) + {\varphi _0}} \right] \hfill \\
  \end{gathered} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered}
  5 = A.\cos \left( {\omega t + {\varphi _0}} \right) \hfill \\
  50 = \omega A.\cos \left( {\omega t + {\varphi _0}} \right) \hfill \\
  \end{gathered} \right. \Rightarrow \omega = \frac{{50}}{5} = 10{}_{}(rad/s)\)

  Mà \(\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \Rightarrow m = \frac{k}{{{\omega ^2}}} = \frac{{100}}{{100}} = 1kg\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com