Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dòng điện xoay chiều có cường độ \({\rm{i  =  2}}\sqrt[]{2}{\rm{cos}}\left( {{\rm{100}}\pi {\rm{t  +  }}\dfrac{\pi }{2}} \right){\rm{(A) }}\)Chọn phát biểu sai:

Câu 379727:

Một dòng điện xoay chiều có cường độ \({\rm{i  =  2}}\sqrt[]{2}{\rm{cos}}\left( {{\rm{100}}\pi {\rm{t  +  }}\dfrac{\pi }{2}} \right){\rm{(A) }}\)Chọn phát biểu sai:

A. Cường độ hiệu dụng I = 2A 

B. f = 50Hz.

C. Tại thời điểm t = 0,15s cường độ dòng điện cực đại     

D. \(\varphi \,{\rm{ = }}\dfrac{\pi }{2}{\rm{ }}\)

Câu hỏi : 379727
Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện hiệu dụng: \(I = \dfrac{{{I_0}}}{{\sqrt 2 }}\)


Tần số: \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }}\)


Thay t vào biểu thức của i xác định được giá trị của i tại thời điểm t

 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ biểu thức của cường độ dòng điện ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}I = \dfrac{{{I_0}}}{{\sqrt 2 }} = \dfrac{{2\sqrt 2 }}{{\sqrt 2 }} = 2A\\f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{100\pi }}{{2\pi }} = 50Hz\\{\varphi _i} = \dfrac{\pi }{2}\end{array} \right.\)

  Tại thời điểm t = 0,15s ta có: \({\rm{i  =  2}}\sqrt[]{2}{\rm{cos}}\left( {{\rm{100}}\pi .0,15{\rm{  +  }}\dfrac{\pi }{2}} \right) = 0\)

  Vậy phát biểu sai: Tại thời điểm t = 0,15s cường độ dòng điện cực đại

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com