Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dòng điện xoay chiều có phương trình \(i = 2\cos \left( {2\pi f.t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,\left( A \right)\). Biết rằng trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều 119 lần, hãy xác định tần số của dòng điện?

Câu 379728:

Một dòng điện xoay chiều có phương trình \(i = 2\cos \left( {2\pi f.t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,\left( A \right)\). Biết rằng trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều 119 lần, hãy xác định tần số của dòng điện?

A. 60Hz     

B. 50Hz   

C. 59,5Hz      

D. 119Hz

Câu hỏi : 379728
Phương pháp giải:

Nếu phương trình của cường độ dòng điện là \(i = {I_0}.\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{2} + k\pi } \right)\) thì trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều: \(N = 2f - 1\) (lần)

 • Đáp án : A
  (28) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình của cường độ dòng điện: \(i = 2\cos \left( {2\pi f.t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,\left( A \right)\)

  Trong 1 giây đầu tiên dòng điện đổi chiều 119 lần, ta có:

  \(N = 2f - 1 = 119 \Rightarrow f = 60Hz\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com