Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ thông qua một vòng dây dẫn là \(\Phi  = \dfrac{{{{2.10}^{ - 2}}}}{\pi }\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)\left( {Wb} \right)\). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là:

Câu 379736:

Từ thông qua một vòng dây dẫn là \(\Phi  = \dfrac{{{{2.10}^{ - 2}}}}{\pi }\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)\left( {Wb} \right)\). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là:

A. \(e = 2\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)\left( V \right)\) 

B. \(e = 2\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{4}} \right)\left( V \right)\)

C. \(e = 2\cos \left( {100\pi t} \right)\left( V \right)\)   

D. \(e = 2\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( V \right)\)

Câu hỏi : 379736

Phương pháp giải:

Từ thông qua khung dây:


\(\Phi  = NBS.\cos \left( {\overrightarrow n ;\overrightarrow B } \right) = NBS.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right) = {\Phi _0}\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)


Suất động trong khung dây: 


\(e =  - \dfrac{{d\Phi }}{{dt}} =  - \Phi ' = \omega NBS.\sin \left( {\omega t + \varphi } \right) = \omega NBS.\cos \left( {\omega t + \varphi  - \dfrac{\pi }{2}} \right) = {E_0}.\cos \left( {\omega t + \varphi  - \dfrac{\pi }{2}} \right)\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình của từ thông: \(\Phi  = \dfrac{{{{2.10}^{ - 2}}}}{\pi }\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)\left( {Wb} \right)\)

  Biểu thức của suất điện động cảm ứng:

  \(e =  - \Phi ' = 100\pi .\dfrac{{{{2.10}^{ - 2}}}}{\pi }\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4} - \dfrac{\pi }{2}} \right) = 2.\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{4}} \right)V\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com