Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biểu thức của điện áp xoay chiều là: \(u = 220\sqrt 2 .\cos \left( {100\pi t} \right)\,\,\left( V \right)\). Khoảng thời gian ngắn nhất u = 0 đến khi \(u = 110\sqrt 2 V\) là:

Câu 379737:

Biểu thức của điện áp xoay chiều là: \(u = 220\sqrt 2 .\cos \left( {100\pi t} \right)\,\,\left( V \right)\). Khoảng thời gian ngắn nhất u = 0 đến khi \(u = 110\sqrt 2 V\) là:

A. \(\dfrac{1}{{200}}s\)

B. \(\dfrac{1}{{300}}s\)      

C. \(\dfrac{1}{{600}}s\)            

D. \(\dfrac{1}{{400}}s\)

Câu hỏi : 379737

Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG và công thức tính thời gian: \(\Delta t = \dfrac{\alpha }{\omega } = \alpha .\dfrac{T}{{2\pi }}\)

 • Đáp án : C
  (22) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Biểu diễn trên VTLG ta có:

   

  Góc quét được là: \(\alpha  = \dfrac{\pi }{2} - \dfrac{\pi }{3} = \dfrac{\pi }{6}rad\)

  Khoảng thời gian ngắn nhất u = 0 đến khi \(u = 110\sqrt 2 V\) là:

  \(\Delta t = \dfrac{\alpha }{\omega } = \dfrac{{\dfrac{\pi }{6}}}{{100\pi }} = \dfrac{1}{{600}}s\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com