Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một bóng đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số \(f = 50\,\,Hz\). Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn đạt giá trị \(\left| u \right| \ge 110\sqrt 2 V\). Trong \(2\,\,s\) thời gian đèn sáng là \(\dfrac{4}{3}s\). Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu bóng đèn là

Câu 379753:

Một bóng đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số \(f = 50\,\,Hz\). Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn đạt giá trị \(\left| u \right| \ge 110\sqrt 2 V\). Trong \(2\,\,s\) thời gian đèn sáng là \(\dfrac{4}{3}s\). Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu bóng đèn là

A. \(220\,\,V\)

B. \(220\sqrt[]{3}{\rm{ V}}\)

C. \(220\sqrt[]{2}{\rm{ V}}\)

D. \(200\,\,V\)

Câu hỏi : 379753
Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG và công thức tính thời gian: \(t = \dfrac{\alpha }{\omega } = \alpha .\dfrac{T}{{2\pi }}\)

 • Đáp án : A
  (37) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì: \(T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{50}}s = 0,02s\)

  Ta có: \(2s = 100.0,02 = 100T\)

  Trong \(100T\) thời gian đèn sáng là \(\dfrac{4}{3}s\)

  Vậy trong \(1T\) thời gian đèn sáng là: \({t_s} = \dfrac{4}{{300}}s\)

  → Trong \(1T\) thời gian đèn tối là: \({t_t} = T - \dfrac{4}{{300}}s = \dfrac{2}{{300}}s\)

  Vậy \({t_s} = 2{t_t} \Rightarrow {\alpha _s} = 2{\alpha _t}\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Lại có \({\alpha _s} + {\alpha _t} = 2\pi \,\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) suy ra: \(\left\{ \begin{array}{l}{\alpha _s} = \dfrac{{4\pi }}{3}\\{\alpha _t} = \dfrac{{2\pi }}{3}\end{array} \right.\)

  Biểu diễn trên VTLG ta có:

   

  Từ VTLG ta có: \(\cos \dfrac{\pi }{3} = \dfrac{{110\sqrt 2 }}{{{U_0}}} \Rightarrow {U_0} = 220\sqrt 2 V \Rightarrow U = 220V\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com