Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm chu kì tuần hoàn của hàm số \(y = \sin {\rm{x}}\).

Câu 379832: Tìm chu kì tuần hoàn của hàm số \(y = \sin {\rm{x}}\).

A. \(T = \pi \)

B. \(T = 0\)

C. \(T = 2\pi \)

D. \(T = \dfrac{\pi }{2}\)

Câu hỏi : 379832

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về chu kì tuần hoàn của hàm số \(y = \sin x\)

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = \sin x\) tuần hoàn với chu kì \(T = 2\pi .\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com