Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các chữ số \(0;1;2;3;4;5\) có thể lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau.

Câu 379842: Từ các chữ số \(0;1;2;3;4;5\) có thể lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau.

A. \(156\)

B. \(240\)

C. \(180\)

D. \(106\)

Câu hỏi : 379842

Phương pháp giải:

Sử dụng hai qui tắc đếm cơ bản

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số cần tìm là \(\overline {abcd} \)

  TH1 : \(d = 0\) thì

  \(a\) có 5 cách chọn

  \(b\)  có 4 cách chọn

  \(c\) có 3 cách chọn

  Suy ra có \(1.5.4.3 = 60\) số chẵn có chữ số tận cùng là \(0.\)

  TH2 : \(d \in \left\{ {2;4} \right\}\) thì \(d\) có 2 cách chọn

  \(a\) có \(4\) cách chọn

  \(b\)  có 4 cách chọn

  \(c\) có 3 cách chọn

  Suy ra có \(2.4.4.3 = 96\) số

  Vậy lập được tất cả \(96 + 60 = 156\) số thỏa mãn đề bài.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com