Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính:

Tính:

Câu 1: Tính:\(\,0,2 \times 50 - \frac{2}{7}:\frac{1}{{14}}.\)


 

A. 4

B. 9

C. 8

D. 6

Câu hỏi : 383065

Phương pháp giải:

Chuyển 0,2 sang phân số rồi thực hiện phép nhân và phép chia trước, phép trừ sau.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Tính:\(\,0,2 \times 50 - \frac{2}{7}:\frac{1}{{14}}.\)

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}0,2 \times 50 - \frac{2}{7}:\frac{1}{{14}} = \frac{1}{5} \times 50 - \frac{2}{7} \times \frac{{14}}{1}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\,\,10 - 4\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\,\,6\end{array}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\,\) Tìm \(y\), biết: \(\frac{{17}}{5} - 12 \times y = \frac{2}{5}\).

A. \(y = \frac{5}{4}.\)

B. \(y = \frac{3}{4}.\)

C. \(y = \frac{1}{4}.\)

D. \(y = \frac{7}{4}.\)

Câu hỏi : 383066

Phương pháp giải:

Tìm \(12 \times y\) (đóng vai trò là số trừ), muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.


Sau đó tìm \(y\) (đóng vai trò là thừa số), muốn tìm thừa số chưa biết lấy tích chia cho thừa số đã biết.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tìm \(y\), biết: \(\frac{{17}}{5} - 12 \times y = \frac{2}{5}\).

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\frac{{17}}{5} - 12 \times y = \frac{2}{5}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12 \times y = \frac{{17}}{5} - \frac{2}{5}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12 \times y = \,\,\,3\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y = 3:12\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y = \frac{1}{4}\end{array}\)

  Đáp số: \(y = \frac{1}{4}.\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com