Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm phân số tối giản bằng phân số \(\dfrac{{2 + 4 + 6 + ... + 120}}{{3 + 5 + 7 + ... + 121}}\).

Câu 383063: Tìm phân số tối giản bằng phân số \(\dfrac{{2 + 4 + 6 + ... + 120}}{{3 + 5 + 7 + ... + 121}}\).

A. \(\dfrac{{28}}{{31}}\).

B. \(\dfrac{{61}}{{62}}\).

C. \(\dfrac{{29}}{{62}}\).

D. \(\dfrac{{28}}{{31}}\).

Câu hỏi : 383063
Phương pháp giải:

Tính tổng: \(2 + 4 + 6 + ... + 120\) và \(3 + 5 + 7 + ... + 121\).


Hai tổng vừa tính chính là tử số và mẫu số của phân số đã cho, thực hiện rút gọn phân số đã cho, ta tìm được phân số tối giản bằng phân số đã cho.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  +) Tính tổng: \(A = 2 + 4 + 6 + ... + 120\)

  Số số hạng của dãy: \(2;4;6;....;120\) là: \(\left( {120 - 2} \right):2 + 1 = 60\) (số hạng)

  \(\begin{array}{l}A = 2 + 4 + 6 + ... + 120\\A = \dfrac{{\left( {2 + 120} \right) \times 60}}{2} = 3660\end{array}\)

  +) Tính tổng: \(B = 3 + 5 + 7 + ... + 121\)

  Số số hạng của dãy: \(3;5;7;9;....;121\) là: \(\left( {121 - 3} \right):2 + 1 = 60\) (số hạng)

  \(\begin{array}{l}B = 3 + 5 + 7 + ... + 121\\B = \dfrac{{\left( {3 + 121} \right) \times 60}}{2} = 3720\end{array}\)

  +) Ta có: \(\dfrac{{2 + 4 + 6 + ... + 120}}{{3 + 5 + 7 + ... + 121}} = \dfrac{{3660}}{{3720}} = \dfrac{{61}}{{62}}\).

  Vậy phân số tối giản cần tìm là: \(\dfrac{{61}}{{62}}\).

  Đáp số: \(\dfrac{{61}}{{62}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com