Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 383839: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 18.

B. 9.

C. 16,2.

D. 36.

Câu hỏi : 383839

Phương pháp giải:

- Tính số mol glucozơ từ số mol Ag.


- Tính khối lượng glucozơ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{Ag}} = \dfrac{{21,6}}{{108}} = 0,2\left({mol} \right)\)

  Glu → 2Ag

  0,1 ←  0,2  (mol)

  → mglucozo = 0,1.180 = 18 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com