Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân hỗn hợp 2 este: metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sau phản ứng thu được

Câu 384670: Thủy phân hỗn hợp 2 este: metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sau phản ứng thu được

A. 2 muối và 2 ancol.

B. 2 muối và 1 ancol.

C. 1 muối và 2 ancol.

D. 1 muối và 1 ancol.

Câu hỏi : 384670

Phương pháp giải:

Metyl axetat: CH3COOCH3


Etyl axetat: CH3COOC2H5


Viết PTHH xảy ra từ đó xác định được số muối và ancol thu được.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH: CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

              CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

  Vậy sau phản ứng thu được 1 muối (CH3COONa) và 2 ancol (CH3OH và C2H5OH).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com