Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình \(u = a.\cos 50\pi t\,\,\left( {cm} \right)\). Xét một điểm C trên mặt nước thuộc đường cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một đường cực đại. Biết AC = 17,2cm; BC = 13,6cm. Số đường cực đại đi qua khoảng AC là:

 

Câu 387286:

Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình \(u = a.\cos 50\pi t\,\,\left( {cm} \right)\). Xét một điểm C trên mặt nước thuộc đường cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một đường cực đại. Biết AC = 17,2cm; BC = 13,6cm. Số đường cực đại đi qua khoảng AC là:


 

A. 8  

B. 5     

C. 7    

D. 6

Câu hỏi : 387286

Phương pháp giải:

Điều kiện có cực đại giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha: \({d_2} - {d_1} = k\lambda \)


Điều kiện có cực tiểu giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha: \({d_2} - {d_1} = \left( {k + \dfrac{1}{2}} \right)\lambda \)

 • Đáp án : A
  (32) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có điều kiện có cực tiểu giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha là:

  \({d_2} - {d_1} = \left( {k + \dfrac{1}{2}} \right)\lambda \)

  Do giữa C và trung trực của AB có một đường cực đại nên C thuộc cực tiểu ứng với k = 1. Ta có:

  \(AC - BC = \left( {1 + \dfrac{1}{2}} \right)\lambda  \Leftrightarrow 17,2 - 13,6 = 1,5\lambda  \Rightarrow \lambda  = 2,4cm\)

  Số đường cực đại đi qua khoảng AC bằng số giá trị k nguyên thoả mãn:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{BC - AC}}{\lambda } < k < \dfrac{{AB}}{\lambda } \Leftrightarrow \dfrac{{13,6 - 17,2}}{{2,4}} < k < \dfrac{{16}}{{2,4}}\\ \Leftrightarrow  - 1,5 < k < 6,67 \Rightarrow k =  - 1;0;...;6\end{array}\)

  Có 8 giá trị k nguyên thoả mãn do đó có 8 đường cực đại qua AC

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com