Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có 5 con đường để đi lên một đỉnh núi và cũng có 5 con đường để đi xuống núi . Một nhà leo núi đi lên đỉnh núi rồi quay xuống. Hỏi có bao nhiêu cách để nhà leo núi đó có thể đi lên núi và đi xuống núi bằng những con đường khác nhau

Câu 387569: Có 5 con đường để đi lên một đỉnh núi và cũng có 5 con đường để đi xuống núi . Một nhà leo núi đi lên đỉnh núi rồi quay xuống. Hỏi có bao nhiêu cách để nhà leo núi đó có thể đi lên núi và đi xuống núi bằng những con đường khác nhau

A. 5          

B. 10        

C. 25                    

D. 45

Câu hỏi : 387569
 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số cách để leo lên đỉnh: 5

  Số cách để từ đỉnh núi xuống: 5

  \( \Rightarrow \)Vậy có \(5 \times 5 = 25\) cách để nhà leo núi lên, xuống núi.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lê Hiếu Em ko hiểu bằng co đường khac ms nhau thì phải 5×4 chứ ạ
   Thích Trả lời 02/10/2020 21:24 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Tina Luu 5x4 nếu người đó đi bằng đường lên (4 đường còn lại)
   Thích Trả lời 28/08/2020 23:32 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Tina Luu 5×5 nếu người đó tiếp tục đi
   Thích Trả lời 28/08/2020 23:31 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Tina Luu Tại sao không phải là 45 ạ ? Có 5 con đường lên núi và có 5 con đường xuống núi. Vậy thì có thể lên- xuống bằng 9 con đường khác nhau chứ ạ(chỉ trừ con đường vừa lên) vì đây là núi nên cũng có thể đi xuống bằng đường lên chứ ạ . Nên theo có có 5×5 + 5×4 = 45 (c)
   Thích Trả lời 28/08/2020 23:30 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com