Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \({e^x}.\sin 2x\)có đạo hàm là

Câu 389171: Hàm số \({e^x}.\sin 2x\)có đạo hàm là

A. \(y' = {e^x}.cos2x\).

B. \(y' = {e^x}\left( {sin2x + 2cos2x} \right).\)

C. \(y' = {e^x}\left( {sin2x - cos2x} \right).\)

D. \(y' = {e^x}\left( {sin2x + cos2x} \right).\)

Câu hỏi : 389171

Phương pháp giải:

- Sử dụng quy tắc tính đạo hàm của một tích: \(\left( {uv} \right)' = u'v + uv'\).


- Sử dụng các công thức tính đạo hàm: \(\left( {e{}^x} \right)' = {e^x}\); \(\sin u = u'.\cos u.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,y' = \left( {{e^x}} \right)'.\sin 2x + {e^x}.\left( {\sin 2x} \right)'\\ \Leftrightarrow y' = {e^x}.\sin 2x + {e^x}.2.cos2x\\ \Leftrightarrow y' = {e^x}\left( {\sin 2x + 2cos2x} \right)\end{array}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com