Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bảng biến thiên sau của đồ thị hàm số nào?

Câu 390984: Bảng biến thiên sau của đồ thị hàm số nào?


A. \(y = {x^4} + 2{x^2} - 3\).

B. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 3\).

C. \(y = {x^4} + 2{x^2} + 3\).

D. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3\).

Câu hỏi : 390984

Phương pháp giải:

- Dựa vào BBT nhận xét loại đồ thị hàm số (bậc ba, bậc bốn, …)


- Dựa vào \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y\) xác định dấu của hệ số của bậc cao nhất.


- Dựa vào dấu của tung độ gốc, xác định dấu của hệ số không chứa \(x\).


- Dựa vào số điểm cực trị của hàm số để loại đáp án.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số có dạng \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\).

  Đồ thị hàm số có bề lõm hướng lên \( \Rightarrow a > 0 \Rightarrow \) Loại phương án B.

  Đồ thị hàm số cắt trục \(Oy\) tại điểm có tung độ \( - 3 < 0 \Rightarrow c < 0\)  \( \Rightarrow \) Loại bỏ phương án C.

  Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị \( \Rightarrow \) \(ab < 0\), mà \(a > 0 \Rightarrow b < 0\) \( \Rightarrow \) Loại bỏ phương án A.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com