Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = {x^4} + 2{x^2} + 3\) có bao nhiêu cực trị?

Câu 390985: Hàm số \(y = {x^4} + 2{x^2} + 3\) có bao nhiêu cực trị?

A. \(2\).

B. \(0\).

C. \(1\).

D. \(3\).

Câu hỏi : 390985

Phương pháp giải:

- Tính \(y'\).


- Xác định các nghiệm bội lẻ của phương trình \(y' = 0\).


- Số cực trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là số nghiệm bội lẻ của phương trình \(y' = 0\).

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).

  Ta có:  \(y' = 4{x^3} + 4x = 0 \Leftrightarrow 4x\left( {{x^2} + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow x = 0\)

  Phương trình \(y' = 0\) có 1 nghiệm đơn duy nhất \(x = 0.\)

  Vậy hàm số \(y = {x^4} + 2{x^2} + 3\) có 1 cực trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com