Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Nhân dịp ông đi công tác ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để chuẩn bị cho việc xây dựng một số tuyến đường giao thông theo dự án.” Đây là câu:

      

Câu 392028:

“Nhân dịp ông đi công tác ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để chuẩn bị cho việc xây dựng một số tuyến đường giao thông theo dự án.” Đây là câu:


      

A. thiếu chủ ngữ.          

B. thiếu vị ngữ.              

C. thiếu chủ ngữ và vị ngữ.    

D. sai logic.

Câu hỏi : 392028

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Chữa lỗi thiếu chủ ngữ, vị ngữ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Câu thiếu chủ ngữ

  - Câu thiếu vị ngữ

  - Câu thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ

  Câu trên chỉ có phần trạng ngữ, chưa có chủ ngữ và vị ngữ.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com