`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào yêu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX là

Câu 392237: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào yêu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX là

A. đào tạo và rèn luyện đội ngũ cán bộ cho phong trào yêu nước.

B. cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.

C. khảo nghiệm con đường cứu nước mới dân chủ tư sản.

D. chứng tỏ độc lập dân tộc không gắn liền với con đường tư sản.

Câu hỏi : 392237

Phương pháp giải:

phân tích, nhận xét

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX ở Việt Nam có đặc trưng nổi bật là sự tồn tại song song của hai khuynh hướng:

  Khuynh hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu là hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng.

  Khuynh hướng vô sản: tiêu biểu là hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên gắn liền với các hoạt động truyền bá lí luận giải phóng dân tộc và phong trào công nhân.

  Đến năm 1930, với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái cũng đánh dấu sự thất bại và bất lực của khuynh hướng dân chủ tư sản. Đồng thời cũng khẳng định độc lập không gắn liền với con đường tư sản. Trong khi đó, khuynh hướng vô sản ngày càng khẳng định ưu thế và sự phát triển thông qua sự thành lập ba tổ chức cộng sản, đặc biệt là khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (đầu năm 1930). 

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Dương Đạt cô cho em hỏi sao câu này không phải là ý C trong khi ý D độc lập dân tộc không gắn liền với con đường tư sản là ý nghĩa của sự thất bại của khởi nghĩa bái chấm dứt phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản xảy ra vào đầu 1930
   Thích Trả lời 31/03/2020 16:35 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com