Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại hai điểm A, B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là 12 cm. Sóng truyền đi có bước sóng 2,5 cm. Trên đường thẳng x’x song song với AB, cách AB một khoảng 3 cm, gọi C là giao điểm của x’x với đường trung trực của AB. Khoảng cách dài nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên x’x là

 

Câu 393868:

Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại hai điểm A, B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là 12 cm. Sóng truyền đi có bước sóng 2,5 cm. Trên đường thẳng x’x song song với AB, cách AB một khoảng 3 cm, gọi C là giao điểm của x’x với đường trung trực của AB. Khoảng cách dài nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên x’x là


 

A. 7,14 cm        

B.  6,74 cm    

C. 6,25 cm      

D. 5,39 cm

Câu hỏi : 393868

Phương pháp giải:

Số cực đại trên nửa đoạn thẳng nối hai nguồn: \(N = \left[ {\dfrac{{AB}}{\lambda }} \right]\)


Điều kiện cực đại giao thoa: \({d_2} - {d_1} = k\lambda \)

 • Đáp án : B
  (19) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số cực đại trên nửa đoạn thẳng AB là: \(N = \left[ {\dfrac{{AB}}{\lambda }} \right] = \left[ {\dfrac{{12}}{{2,5}}} \right] = 4\)

  Tại M là cực đại xa C nhất \( \Rightarrow {k_{\max }} = 4 \Rightarrow {d_2} - {d_1} = 4\lambda \)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow MA - MB = \sqrt {{{\left( {\dfrac{{AB}}{2} + z} \right)}^2} + O{C^2}}  - \sqrt {{{\left( {\dfrac{{AB}}{2} - z} \right)}^2} + O{C^2}}  = 4\lambda \\ \Rightarrow \sqrt {{{\left( {\dfrac{{12}}{2} + z} \right)}^2} + {3^2}}  - \sqrt {{{\left( {\dfrac{{12}}{2} - z} \right)}^2} + {3^2}}  = 4.2,5 \Rightarrow z \approx 6,74\,\,\left( {cm} \right)\end{array}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com