Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điểm sáng cùng dao động trên trục Ox với các phương trình li độ lần lượt là \({x_1} = Acos\left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\) ; \({x_2} = Acos\left( {2\pi t + \dfrac{{5\pi }}{6}} \right)\). Thời điểm mà hai điểm sáng có cùng li độ lần thứ 2020 là

Câu 394307: Hai điểm sáng cùng dao động trên trục Ox với các phương trình li độ lần lượt là \({x_1} = Acos\left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\) ; \({x_2} = Acos\left( {2\pi t + \dfrac{{5\pi }}{6}} \right)\). Thời điểm mà hai điểm sáng có cùng li độ lần thứ 2020 là

A. 505,75s.

B. 1010s.

C. 1009,75s.

D. 505s.

Câu hỏi : 394307

Phương pháp giải:

Vận dụng vòng tròn lượng giác và trục thời gian suy ra từ vòng tròn

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì dao động của 2 điểm sáng \(T = 1s\)

  Ta có li độ của 2 điểm sáng bằng nhau: \({x_1} = {x_2}\)

  \(\Rightarrow d = {x_1} - {x _2} = 0\)

  Ta có: \({x_1} - {x_2} = A\angle \dfrac{\pi }{6} - A\angle \dfrac{{5\pi }}{6} = A\sqrt 3 \angle 0\)

  \( \Rightarrow d = A\sqrt 3 cos\left( {2\pi t} \right)\)

  Trong 1 chu kì có 2 vị trí \(d = 0\)

  \({t_{2020}} = {t_{2018}} + {t_2}\)

  \({t_{2018}} = \dfrac{{2018T}}{2} = 1009T\)

  Từ vòng tròn lượng giác ta suy ra \({t_2} = \dfrac{{3T}}{4}\)

  \( \Rightarrow {t_{2020}} = 1009T + \dfrac{{3T}}{4} = \dfrac{{4039T}}{4} = \dfrac{{4039.1}}{4} = 1009,75s\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com