Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số điểm cực trị của hàm số: \(y = \dfrac{{ - 4}}{3}{x^3} - 2{x^2} - x - 3\) là:

Câu 396241: Số điểm cực trị của hàm số: \(y = \dfrac{{ - 4}}{3}{x^3} - 2{x^2} - x - 3\) là:

A. \(0\)

B. \(2\)

C. \(1\)

D. \(3\)

Câu hỏi : 396241

Phương pháp giải:

Xác định số điểm mà qua đó đạo hàm đổi dấu.

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).

  Ta có: \(y' =  - 4{x^2} - 4x - 1 =  - {\left( {2x + 1} \right)^2} \le 0,\,\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \) Hàm số không có cực trị.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com