Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên toàn trục số?

Câu 403614: Hàm số nào sau đây đồng biến trên toàn trục số?

A. \(y = {x^3} + 2\)

B. \(y = \dfrac{{x - 1}}{{2x + 3}}\)

C. \(y = {x^3} + 2{x^2} + 1\)

D. \(y = 3{x^3} - 2x + 1\)

Câu hỏi : 403614

Phương pháp giải:

- Tính đạo hàm của hàm số.


- Xác định hàm số có \(y' \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\) và bằng 0 tại hữu hạn điểm (theo định lí 2).

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét đáp án A:

  + TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).

  + \(y' = 3{x^2} \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

  + \(y' = 0 \Leftrightarrow x = 0\).

  + Kết luận: Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com